Máy Nổ Diesel DongFeng

 • ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D15 (S1100) (15 HP) LÀM MÁT NƯỚC

  ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D15 (S1100) (15 HP) LÀM MÁT NƯỚC

  Mã sản phẩm ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D15

  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh ViệtTrung)
  Loại (Type)     : Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      : Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  110x115
  Dung tích (L) (Displacement) :    0,903
  Công suất (KW)(Output power):   12.1
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   246,2
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :    Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   150
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  900 x 440 x 760

  Mã: Động cơ Diesel DongFeng D15 (S1100) (15 HP) Làm Mát nước

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D22 (S1110 ) (22HP) LAM MÁT bằng NƯỚChot

  ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D22 (S1110 ) (22HP) LAM MÁT bằng NƯỚC

  Mã sản phẩm ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D22 (S1110 ) (22HP) LAM MÁ

  Hãng sản xuất:            DongFeng
  Loại (Type)     : Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      : Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  110x115
  Dung tích (L) (Displacement) :    1,093
  Công suất (KW)(Output power):   16.1
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   244,8
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :    Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   180
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  900 x 440 x 760
  Xuất xứ: Việt Nam

  Mã: Động cơ Diesel DongFeng D22 (S1110 ) (22HP) Lam Mát bắng nước

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D28 (S1125) (28HP) Gió NƯỚChot

  ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D28 (S1125) (28HP) Gió NƯỚC

  Mã sản phẩm ĐỘNG CƠ DIESEL DONGFENG D28 (S1125) (28HP) GióNƯỚC

  Hãng sản xuất :  Dongfeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      :  Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  125x120
  Dung tích (L) (Displacement) 1,473
  Công suất (KW)(Output power):   20.24
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   257
  Ph.pháp khởi động(Starting method)
  Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   Nước/Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   200
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  920x440x76

  Mã: Động cơ Diesel DongFeng D28 (S1125) (28HP) Gió Nước

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • ĐỘNG CƠ DIESEL DONGGENG D24 (S1115) (24HP) NƯỚChot

  ĐỘNG CƠ DIESEL DONGGENG D24 (S1115) (24HP) NƯỚC

  Mã sản phẩm ĐỘNG CƠ DIESEL DONGGENG D24 (S1115) (24HP) NƯỚC

  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :  Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system):     Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):   115x115
  Dung tích (L) (Displacement) :     1,194
  Công suất (KW)(Output power):   17.6
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):  2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):  242,1
  Ph.pháp khởi động(Starting method)
  Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):    A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   185
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :990x440x760

  Mã: Động cơ Diesel DongFeng D24 Nước

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel CaoFong R170A (4HP) Gió, Nướchot

  Động cơ Diesel CaoFong R170A (4HP) Gió, Nước

  Động cơ Diesel CaoFong R170A (4HP)

  CaoFong R170A là loại động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Hãng sản xuất :  CaoFong (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system):     Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):    70x60
  Dung tích (L) (Displacement): 0,231
  Công suất (KW)(Output power):     2.94KW=4HP
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):     2600
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):    311,4
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :   Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system):     nước
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):    30
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :   473 x 280 x 418

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongGeng D24 (S1115) (24HP) Gió, Nước, Đề Điệnhotnew

  Động cơ Diesel DongGeng D24 (S1115) (24HP) Gió, Nước, Đề Điện

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D24 Gió, Nước, Đề

  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :  Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system):     Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):   115x115
  Dung tích (L) (Displacement) :     1,194
  Công suất (KW)(Output power):   17.6
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):  2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):  242,1
  Ph.pháp khởi động(Starting method)
  Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):    A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   185
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :990x440x760

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D28 (S1125) (28HP) Gió, Nước, Đềhotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D28 (S1125) (28HP) Gió, Nước, Đề

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D28 (S1125) (28HP) Gió, Nư

  Hãng sản xuất :  Dongfeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      :  Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  125x120
  Dung tích (L) (Displacement) 1,473
  Công suất (KW)(Output power):   20.24
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   257
  Ph.pháp khởi động(Starting method)
  Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   Nước/Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   200
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  920x440x76

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D22 (S1110 ) (22HP) Lam Mát Gió Nướchotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D22 (S1110 ) (22HP) Lam Mát Gió Nước

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D22 (S1110 ) (22HP) Lam M

  Hãng sản xuất:            DongFeng
  Loại (Type)     : Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      : Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  110x115
  Dung tích (L) (Displacement) :    1,093
  Công suất (KW)(Output power):   16.1
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   244,8
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :    Quay tay/Điện
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   180
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  900 x 440 x 760
  Xuất xứ: Việt Nam

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D15 (S1100) (15 HP) Làm Mát gió Nướchotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D15 (S1100) (15 HP) Làm Mát gió Nước

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D15 (S1100) (15 HP) Làm Má

  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh ViệtTrung)
  Loại (Type)     : Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      : Phun trực tiếp
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):  110x115
  Dung tích (L) (Displacement) :    0,903
  Công suất (KW)(Output power):   12.1
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):   2200
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   246,2
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :    Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):   150
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :  900 x 440 x 760

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D12 (S195) (12HP) Làm Mát Gió Nướchotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D12 (S195) (12HP) Làm Mát Gió Nước

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D12 (S195) (12HP) Làm Mát

  DongFeng R195 là loại động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang, Động cơ Diesel Samdi R195 có 2 loại: 
  Samdi R195A: làm mát bằng nước:   
  Samdi R195NL: làm mát bằng gió và nước:  

  Hãng sản xuất :    DongFeng
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system):    Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):    95x115
  Dung tích (L) (Displacement) 0,815
  Công suất (KW)(Output power):   10.7
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):    2000
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):    244,8
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :    Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system)
  A: Nước N: Nước+Gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):      145
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :     900x440x760

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D6 R175 (6HP) Làm Mát Bằng Gió Nướchotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D6 R175 (6HP) Làm Mát Bằng Gió Nước

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D6 R175 (6HP) Làm Mát Bằng

  Dongfeng R180 là loại động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang, 
  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      :   Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):    80x80
  Dung tích (L) (Displacement) :    0,402
  Công suất (KW)(Output power):    5.67
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):    2600
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   278,8
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :     Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước + quạt gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):    70
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :   590 x 380 x 570

  Giá bán 0 VND

  Xem

 • Động cơ Diesel DongFeng D8 R180 (8HP) Làm mát Gió nướchotnew

  Động cơ Diesel DongFeng D8 R180 (8HP) Làm mát Gió nước

  Mã sản phẩm Động cơ Diesel DongFeng D8 R180 (8HP) Làm mát Gió

  Hãng sản xuất :  DongFeng (Hàng liên doanh Việt Trung)
  Loại (Type)     :   Động cơ diesel, 1 xi lanh, 4 thì nằm ngang
  Buồng cháy (Combustion system)      :   Xoáy lốc
  Đ.kính x h.trình (mm)(Bore x Stroke):    80x80
  Dung tích (L) (Displacement) :    0,402
  Công suất (KW)(Output power):    5.67
  Số Vòng quay (v/ph)(Engine speed):    2600
  Tiêu hao n.liệu (g/kw.h)(Fuel consumtion):   278,8
  Ph.pháp khởi động(Starting method) :     Quay tay
  Hệ thống làm mát(Cooling system):   A: Nước N: Nước + quạt gió
  Trọng lượng (Kg)(Net weight):    70
  Kích thước D x R x C (mm) (Dimentions)     :   590 x 380 x 570

  Giá bán 0 VND

  Xem

Phễu đổ bê tông VT-220 Máy xoa nền đôi Conmec CRT830 TOSHIBA e-STUDIO 455